Ana içeriğe atla

Kayıtlar

terim etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

İklim Liderleri

Portföyümü takip için kullandığım araçlardan biri de Google Finans . Alıştığımdan mı bilmiyorum ama bence yeterli özelliklere sahip basit bir araç. Burada çok uzun zamandır dikkatimi çeken ama şimdiye kadar araştırma fırsatı bulamadığım bir ifade vardı: "%0 oranında iklim lideri yatırımı". Ben mi en çevreye duyarsız şirketlere yatırım yapıyordum, BİST'teki şirketler için böyle bir veri mi yoktu, yoksa Google Finans BİST için bu verileri çekmiyor muydu kaynaklarından araştırılacak güzel bir konuydu, daha fazla es geçemedim :) İlk önce CDP 'nin Wikipedia'daki maddesinde yazan tanımına bakalım: CDP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi), şirketlerin, şehirlerin, eyaletlerin, bölgelerin ve kamu otoritelerinin çevresel etkilerini açıklamalarına yardımcı olan Birleşik Krallık, Japonya, Hindistan, Çin, Almanya, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Çevresel raporlama ve risk yönetimini bir iş normu haline getir

Nitelikli Yatırımcı (Accredited Investor)

Sermaye piyasası mevzuatını düzenleyen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri; serbest yatırım fonları kapsamında yapılan muhtelif yatırımlarda, yatırımcıların niteliklerini ve SPK'nın aradığı diğer şartları esas alarak; bazı yatırımcıları global dünyadaki sermaye piyasası uygulamalarına paralel olarak, nitelikli yatırımcı olarak tanımlamıştır. 28.06.2013 tarih ve 28691 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği 'nin 4. maddesi uyarınca: Nitelikli yatırımcı, SPK'nın yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterilerdir. 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 31. maddesine göre profesyonel müşteri ise kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değe

Ödeme Sancısı

Ödeme sancısı, 1996 yılında Ofer Zellermayer tarafından doktora tezini yazarken ortaya atılan bir davranışsal ekonomi kavramıdır. Terim, bir mal veya hizmet için ödeme yapma sürecinde yaşanan olumsuz duyguları ifade eder. Başka bir deyişle, bir satın alma ne kadar çok acı verirse, o kadar az insan bu satın alma işlemini yapmaya istekli olur. Ödeme işlemi sırasında, paranın karşı tarafa teslim edilmesi para kaybetmeye benzer. Çoğu insan kayıptan hoşlanmadığından bu, olumsuz bir duygu olarak deneyimlenir. Ödeme sancısı çeşitli bağlamlarda test edilmiştir ve ödeme yöntemine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ofer Zellermayer tarafından yapılan orijinal araştırma, tüketicilerin en az acı veren ödeme yöntemlerini kullanmayı tercih ettiğini göstermiştir. Otomatik ödeme ve kredi kartı yaygın bir şekilde tercih edilirken, çek ve nakit en acı verici ve en az tercih edilen araçlar olarak değerlendirilmiştir. Plastiğin nakitten daha az somut olması, kaynakların tükenmesinin daha az görünür ol

Kredi Notu

Nasıl ki ülkelerin Kredi Risk Primi (CDS) varsa bireylerin de Kredi Notları var. Kredi notu, bireyin banka ve finans kuruluşlarıyla arasında geçen her türlü mali dengelere dayanarak çeşitli analizler neticesinde ortaya çıkarılan sayısal bir ifadedir. Finans, reel sektör ve bireyler referans olarak bu kredi notunu kullanır. Bankalar ve diğer finans kurumları kişiye kredi vermeden önce bu raporu inceleyerek potansiyel risk durumlarını gözden geçirirler. Kredi puanı düşük olan kişilere bankalar ve finans kurumları kredi verme konusunda ipotek, kefil, teminat, rehin gibi alternatif yöntemleri gözden geçirirler. Kredi puanı yüksek olan bireylerse krediye daha kolay erişebilirler. Türkiye bankacılık ve finans sektöründe kullanılan bireysel kredi notu 0 ile 1900 arasındadır. Buna göre 0 çok riskli, 1900 ise çok iyi puandır: Çok riskli: 0-799 Orta riskli: 800 -1299 Az riskli: 1300-1499 İyi: 1500-1699 Çok iyi: 1700-1900 Bireylerin kredi notunu etkileyen çeşitli unsurlar vardır. Bu unsurlar çe

Primli Tahvil

Giriş Primli tahvil , 1956'dan beri Birleşik Krallık hükümeti tarafından ihraç edilen bir piyango tahvilidir. Kura çekimli tahvil de denilebilir. Şu anda hükümetin Ulusal Tasarruf ve Yatırım Kurumu tarafından ihraç edilmektedir. Primli tahvillerin arkasındaki ilke, normal bir piyangoda olduğu gibi bahis oynamaktan ziyade, tahvillerin faizlerinin bir piyangoyla dağıtılmasıdır. Tahvillerle aylık bir ödül çekilişine girilir, talep edilerse de hükümet bunları orijinal fiyatlarıyla geri almayı taahhüt eder. Hükümet, numaraları rastgele seçilen tahvillerin sahiplerine aylık bir piyangoyla vergisiz ödüller dağıtır ve tahvil fonuna Aralık 2020'den bu yana yıllık %1 faiz öder (yanlış anlamışsam beni düzeltin lütfen: bu faiz ayrıca herkese dağıtılmıyor, sadece çekilişlerin kazananlarına verilen paraları karşılıyor). Numaraları üreten makineye İngilizce'de Elektronik Rasgele Sayı Gösterge Ekipmanı'na denk gelen ERNIE ismi verilmiştir. Ödüller 25 İngiliz Sterlini ile 1.000.000 İng

Kar Satışı

Kar satışı (profit sales), borsada satın alınan hisse senetlerinin alınan fiyatın üstünde bir fiyata satılmasıdır. Kar realizasyonu olarak da bilinir. Ben de Cevat Sarıkamış'ın söylediği gibi borsada yatırım yapanların asıl amacının kar payı almak olması gerektiğini, borsayı fiyat değişimlerinden kazanç elde etmek için kar satışları yapılabilecek bir yer olarak algılamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Kimi zaman ben de kar satışı yapmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Bazen gerçekten kar etmiş oluyorum, satın almış olduğum hisseyi daha sonra daha ucuza satın alabiliyorum, ortalama maliyetimi düşürmüş oluyorum. Bazen de hisse başına bir-iki TL kar etmeye çalışırken aynı hisseyi 10 TL daha pahalıya almak zorunda kalabiliyorum . Kaynaklar Ekşi Sözlük - kar satışları Ekşi Sözlük - kar realizasyonu Borsada Kâr Satışları Yükselişlerde kâr realizasyonu uygun olur!

Altın

BİST'te yatırım yapanlar bazen kendi portföylerinin performansını altın günü yapan teyzelerin portföy performansıyla karşılaştırır, belki size de denk gelmiştir. Altın ve dövizi asla bir yatırım aracı olarak görmesem de ülkemizde bunların gayrimenkulden sonra en çok tercih edilen enstrüman olduğunu söyleyebilirim sadece kişisel gözlemlerime dayanarak. Altın son dönemde gerçekten de yatırımcısını mutlu etti ama böyle olmayabilirdi de. Elbette altının fiyatını etkileyen unsurları takip ederek altınla da kar elde edilebilir ama şahit oldum ki ülkemizdeki altın yatırımcısı altını pek o kadar da yakından tanımıyor. İlk önce Vikipedi'de yer alan altın tanımına bakalım: Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir elementtir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilk çağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla gö

Melek Mükellef

Melek mükellef terimi, maaşı daha eline geçmeden vergisi kesilen, dolayısıyla vergi kaçırması mümkün olmayan, istese de günah işleyemeyen vergi mükelleflerini tanımlamak için kullanılır. Yukarıdaki melek mükellef tanımı videodan alıntı. Benzer bir tanım Hasan Aykın'ın şu yazısında da yer alıyor: Ücret geliri elde edenlere gelince. Bu mükellefler çok istisnai durumlar dışında, beyanname vermezler. Ücret geliri üzerinden daha maaşını almadan kesinti suretiyle vergileri ödenir. Dolayısıyla vergi kaçırma imkanları neredeyse yoktur. Bir benzetme yapmak gerekirse "Meleklerin" günah işleme kabiliyetlerinin olmaması gibi, bu grubun da vergi kaçırma, vergisini geç ödeme gibi kabiliyetleri yoktur. Bu nitelikleri nedeniyle ücretliler tarafımızdan "MELEK MÜKELLEFLER" olarak değerlendirilmektedir. Biz melek mükellefler daha bilinçli olmalıyız, bizden vergi toplayanlarsa daha adaletli olmalı, vergilerini bu kadar sadık bir şekilde ödeyen kişileri ödüllendirmelidir. En azında

Fare Yarışı

Fare yarışı (rat race), sonu gelmeyen, kendi kendini yenilgiye uğratan ve anlamsız bir uğraşıdır. İfade, finansal olarak öne geçmek için rekabetçi bir mücadeleye kapılan insanları, peynir gibi bir ödülü beyhude şekilde kazanmaya çalışan farelere benzetir. Fare yarışı terimi genellikle dinlenme veya eğlence için zaman bırakmayan yorucu ve tekrarlayıp duran yaşam tarzını ifade etmek için kullanılır. Terimin tarihte bilinen ilk kullanımı 1934 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihteki bir havacılık eğitiminde stajyerlerin bir savaş pilotunun tüm uçuş manevralarını taklit etmeye çalıştığı lideri takip et oyunu, fare yarışı olarak anılmıştır. 1945'ten itibaren ifade, rekabetçi mücadele anlamı kazanmıştır. Modern şehir hayatına bakıldığında birçok kişi, şehirlileri tek bir labirentteki farelere benzetir, çok fazla çaba sarf ettiklerini ve sonuçtaysa toplu veya bireysel olarak pek de anlamlı şeyler elde edemediklerini düşünür. Fare yarışı terimi genellikle işe, özellikle aşırı veya rekabetçi i

Para Yanılsaması

Para yanılsaması (money illusion), insanların servetlerini ve gelirlerini gerçek anlamda değil, nominal dolar cinsinden görme eğiliminde olduklarını belirten bir ekonomik teoridir. Başka bir deyişle bu teoride, insanların bir ekonomideki enflasyon seviyesini hesaba katmadığı ve hatalı bir şekilde doların bir önceki yılla aynı değere sahip olduğuna inandığı varsayılmaktadır. Para yanılsamasına bazen fiyat yanılsaması da denir. Para Yanılsamasını Anlamak Para yanılsaması ekonomistler arasında tartışılan psikolojik bir konudur. Bazıları teoriye katılmıyor ve insanların paralarını otomatik olarak enflasyona göre ayarlayıp gerçek anlamda düşündüklerini çünkü alışverişe her çıktıklarında fiyat değişimlerini gördüklerini söylüyor. Öte yandan diğer ekonomistler, finansal eğitim eksikliği ve birçok mal ve hizmette görülen fiyat yapışkanlığı gibi faktörlerin insanların artan yaşam maliyetini göz ardı etme tuzağına düşme nedenleri olarak göstererek para yanılsamasının yaygın olduğunu id

Brüt Takas

Brüt takas uygulaması, Pay Senedi piyasasındaki olağan dışı fiyat hareketlerini engellemek amacıyla, SPK tarafından hisse bazında getirilen bir tedbir uygulamasıdır. Brüt takas uygulamasındaki pay senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcılar ise takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Dolayısıyla brüt takas uygulamasındaki bir pay senedi alındığı gün satılamaz, ancak ertesi gün satılabilir. Brüt takas uygulamasına dahil olan pay senetleri internet üzerinden işlemlere de kapatılır. Bu pay senetleri ile ilgili emir gönderim işlemleri, aracı kurumla yüz yüze görüşme veya telefon üzerinden yapılır. Ayrıca brüt takasa dahil bir pay senedinde kredili işlem yapılamaz. Pay senetlerinin brüt takasta kalacağı süre, SPK tarafından belirlenmekte olup bazı durumlarda brüt takas bitiş tarihi belirlenmediği için süresiz de olab

Hisse Senedi Ödünç Verme İşlemleri

BİST'teki hisselerimi ödünç vererek, hisse değer artışı ve temettü geliri dışında üçüncü bir gelir kazanabilir miyim diye düşünmeye başladım bir süredir. Konuyla ilgili Alnus Yatırım'da şu bilgiler verilmiş : Portföyünüzde uzun vadeli olarak tutmayı düşündüğünüz pay senetlerini Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası üzerinden kiraya vererek ekstra kazanç elde edebilirsiniz. Alnus Yatırım’daki yatırım hesabınız sayesinde, belli bir oran karşılığında ödünç vereceğiniz pay senetleriniz ile portföyünüze durduğu yerden de ekstra gelir ürettirebilirsiniz.  Bu piyasada borsa pazarlarında işlem gören A ve B grubu paylar ve borsa yatırım fonu katılma belgeleri işlem görmektedir. Ödünç piyasası işlemleri sayesinde portföyünüze ek gelir sağlayabilirsiniz. Portföyünüzde bulunan pay senetlerini değişik vadelerde ödünç vererek ek gelir elde etmiş olursunuz. Ödünç verdiğiniz pay senetlerinin mülkiyeti size aittir. Vade içerisinde işleme konu olan pay senetlerinde sermaye artırımı veya teme

Kupon Ödemesi Nasıl Hesaplanır

Tahviller, yatırımcılara güvenli ve tahmin edilebilir bir getiri sunan bir tür borçlanma aracıdır. Yatırımcılar, tahvilleri değerinin altında, üstünde veya tam değerinde satın alırlar ve daha sonra tahvilin ömrü boyunca her altı ayda bir kupon ödemesi alırlar. Her kupon ödemesinin tutarı, tahvilin şartlarına bağlıdır ve bir kupon ödemesinin ne kadar olacağını öğrenmek için basit bir hesaplama yapmak yeterlidir. (Görsel yazı kaynağından alınmış, üzerinde küçük değişiklikler yapılmıştır) Tahvil Bilgilerini Toplama İlk önce tahvilin nominal değerine bakılır. Yukarıdaki resimdeki ilk bilgi parçası, tahvilin gerçek değeridir (nominal değer, görünür değer). $1000 Face Value Bu değerin tahvil için ödediğinizden farklı olabileceğini ve büyük olasılıkla da farklı olacağını unutmayın. Bu, size aracı kurumunuz tarafından verilir. Sonra tahvilin vade bitim tarihi veya vade dolum tarihi (ödeme tarihi) bulunur. Matures August 1, 2064 Bu şekilde ne kadar süreyle kupon alacağını

Kupon

Kupon ödemesi, tahvil sahibinin tahvilin veriliş tarihinden vadesine kadar aldığı yıllık faiz ödemesidir. Kuponlar normalde, yıl başına ödenen kuponların toplamının, tahvilin değerine bölünmesiyle hesaplanan kupon oranı cinsinden ifade edilir. Örneğin, bir tahvilin değeri 1000 ABD Doları ve kupon oranı %5 ise, o zaman yıllık 50 ABD Doları tutarında kupon ödenir. Genellikle bu, her biri 25 ABD Doları tutarında iki yarı yıllık ödemeden oluşur. Tarihçe: Hamiline Yazılı Tahviller Kupon teriminin kökeni, tahvillerin eskiden hamiline yazılı sertifikalar şeklinde verilmesine dayanmaktadır. Sertifikanın fiziksel mülkiyeti sahipliğin kanıtıydı. Her bir planlı faiz ödemesi için bir tane olan kuponlar sertifikaya basılı olurdu. Kuponun vade tarihi geldiğinde, sahibi kuponu çıkarır ve ödeme için sunardı. (Görselin kaynağı burasıdır ) Sertifikada ayrıca orijinal kupon bloğu kullanıldığında çıkarılıp başka bir kupon bloğu için sunulacak olan talon (kuponlar tükendiğinde yeni kupon alma

Kar Oranı

Çok basit bir konu gibi gelse de hem kendim için hem de yatırım konularıyla ilgilenmeye başlayacak diğer herkes için en temel bilgilerin net olarak anlaşılmasını istiyorum. Borsa işlemleri için kullandığınız uygulama ve servislerde kar/zarar oranlarının gösterilmesine aşinasınızdır. Peki bunları kağıt kalem kullanarak kendiniz hesaplayabiliyor musunuz? Zaten orada hesaplanmışı var, ben neden uğraşayım ki demeyin bence. İşin mantığını her zaman olabildiğince eksiksiz biçimde öğrenmek isteyin, zararlı çıkmazsınız. Okulda aldığımızı matematik bilgilerini hatırlamaya çalışalım öncelikle. Kar ve zararla ilgili işlemlerde doğru ve ters orantı kullanılır. Bu işlemleri matematik diline çevirebilmek için bazı yatırım terimlerini tanımak gerekir. Alış Fiyatı: Yatırımcının aldığı hissenin birimine ödediği paradır. Maliyet Fiyatı: Alış fiyatına, hisse yatırımcıya ulaşıncaya kadar yapılan masrafların eklenmesiyle oluşan fiyattır. Satış Fiyatı: Yatırımcının, her birim hissenin satışınd

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Özel Dili Üzerine

Okan Celal Güngör Borsa İstanbul jargonu hakkında güzel bir makale kaleme almış . Yatırımlarını borsayı da kapsayacak şekilde genişletmeye yeni başlayan biri olarak zevkle okudum. Daha çok kısa vadeli yatırım yapanların kullandığı ifadeleri içerse de borsada işlem yapan herkesin duyabileceği ve bilmesinde fayda olabilecek şeyler yer alıyor. Aşağıda sözlük bölümünün bir kısmını paylaştığım makaleyi okumanızı tavsiye ederim. Batık: Güvenilir bir mali yapısı, ekonomik göstergeleri olmayan, sürekli zarar eden şirket ve hisseleri Balon: Suni olarak yükselmiş, gerçek değerini yansıtmayan şirket ve hisse senetleri By: Büyük yatırımcı Çizmek: Hisse senedine ilişkin sisteme girilen tüm satış emirlerini tek seferde almak Daha yolu var: Hisse senedi fiyatının belirgin bir oranda yükselmesine rağmen daha da yükseleceği yönündeki öngörü Destek atmak: Düşüşe geçen hisse senedinin daha da düşmesine engel olmak için o hisse senedinde alıma geçmek Düzeltme: Hisse senedinin değerinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. , banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir de resmi YouTube kanalı bulunuyor. Kanalda aşağıda birkaç örneğini görebileceğiniz pek çok ekonomi teriminin ne olduğu basit bir şekilde anlatılıyor: Arz ve talep Fırsat maliyeti Konut fiyat endeksi Ekonomi Çekirdek enflasyon Nakit para Kaydi para

Açığa Satış

Açığa satış (short sale), piyasada veya hisse özelinde düşüş beklentisi olduğu dönemlerde sahip olunmayan bir hisse senedini aracı kurumlar vasıtasıyla satmaktır. Açığa satış yasal bir işlemdir. Normalde hisse senetleri piyasasında fiyat yükseldikçe para kazanılabilir. Fakat genel olarak piyasada ve hisse senetlerinde düşüş beklentisi varsa açığa satış işlemi yapılarak da para kazanılabilir. Açığa satış, elinizde o hisse senedi olmadan, ilgili hisse senedini aracı kurumlar aracılığıyla başka bir hisse sahibinden ödünç alarak satış işlemi yapma imkanı sağlar. Özetlemek gerekirse açığa satış, piyasanın düşmesini beklediğiniz, özelinde düşüş beklediğiniz hisse senetlerinde kendinize ait olmayan bir hisse senedini, kendinize göre bir zaman periyodunda satmak demektir. Normal koşullarda hisse senedini satın alarak fiyat yükselişlerinden para kazanan bir yatırımcı, sahip olmadığı hisse senedini açığa satışla satarak düşüşten de kazanç elde edebilir. Açığa satış işlemi A ve B grub

Hediye Hisse

Bu yazımızda Türkiye'de pek de örneği olmayan hediye hisse konusuna bir bakış atacağız. Yasalar izin veriyor mu emin değilim ama veriyorsa Türkiye'de de  Stockpile'ın verdiği hizmete benzer bir tane sunulabilir. Böylece bir kişi bir sevdiğine önemli bir gününde hediye olarak hisse alabilir. Sanırım bir şekilde kişi kendi hisselerini başka bir hesaba aktarabiliyor ama başka birine aktaramıyor Türkiye'de. Bu hediye hisse türlerinden birincisi: kişiden kişiye hediye hisse . Şimdi ikinci hisse hediyesi türüne bakalım: şirketten kişiye (yatırımcısına veya çalışanına) hediye hisse: 2012'de Hürriyet gazetesi, 60. yıl kutlamaları kapsamında, kurumda bir yılını geride bırakan tüm çalışanlarına 60 lot hisse senedi hediye vermiş . 2011'de araç üstü ekipman sektörünün borsadaki temsilcisi Katmerciler (KATMR) şirketi, halka arzında aldıkları hisse senetlerini hala satmayan yatırımcılarına yüzde 5 oranında bonus (ilave) hisse hediye edeceğini duyurmuş . Aracı kur

Ortak Promosyonu

Ortak Promosyonu (shareholder benefit), Merkezi Kayıt İstanbul üyesi şirketlerin tüm ortaklarına belirlenmiş ürün ve hizmetlerden öncelikli veya avantajlı olarak faydalanmasını sağladığı bir uygulamadır. Özetle şirketlerin ortaklarına (hisse sahiplerine) sağladıkları avantajlardır. Görebildiğim kadarıyla Ortak Promosyonu şu an ne yazık ki pek aktif olarak uygulanmıyor. Örneğin indirimli uçuşlar, piyasa fiyatının biraz daha altında arabalar, uzatılmış garantiler, özel ürünler, daha hızlı hizmet şu an hayal. Özellikle yeni nesli borsaya yatırım yapmaya çekebilecek bu uygulamanın şirketler tarafından bu kadar az ilgiyle karşılanması ilginç. Sermaye Piyasası Kurumu Başkanı Vedat Akgiray'ın 2012'de söylediği gibi ortak promosyonlar, ortaklarla şirketi yakınlaştırmak için harika bir fırsat olabilir. Ben de MKK Genel Müdürü Yakup Engincan'ın dileğini paylaşıyorum, umarım kurumsal yönetimin ve yatırımcı ilişkilerinin önemine inanan şirketlerin katkılarıyla ortak promosyo