Ana içeriğe atla

Kayıtlar

dernek etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) , 2012 senesi sonunda Özlem Denizmen başkanlığında kurulmuştur. Misyonu, finansal bilincin artırılması için ekosistem oluşturulmasına destek olmaktır. FODER'in kurulduğu günden bu yana en önemli hedefi, devlet, özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ülke çapında bireylerin finansal okuryazarlık, finansal erişim farkındalıklarını geliştirmek için; bilinçlendirme, eğitim, araştırma ve uygulamalara destek çalışmaları yapmaktır. FODER'in başlıca hedefleri: Bankacılık dışı nüfusta %10’luk bir artışa katkıda bulunmak, Hem bankacılık sisteminin yaygın olarak kullanılmasına, hem de tasarruf oranlarının artırılmasına katkıda bulunmak, Finansal okuryazarlığın eğitim müfredatına dahil edilmesini sağlamak, Finansal sisteme dahil olmak ve finansal yatırımlar ile tasarruf konularında öncelikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere bilinçlendirilmelerine yardımcı olmak için hedefler belirleyip uygulamalar y